Slide

Laatu

Potma on sertifioinut sekä tuotantoprosessinsa että myös tuotteensa. Ulkopuolisen tekemät säännölliset laatuauditoinnit kuuluvat toimintakulttuuriimme. 

Tuotteet on testattu ja sertifioitu lukuisina eri rakenneyhdistelminä kattamaan eri asiakkaiden tarpeet eri markkina-alueilla.

Luokitustodistukset ovat ladattavissa ja katseltavissa Sertifikaatit-sivulta.