Laatu

Potma on sertifioinut sekä tuotantoprosessinsa että myös tuotteensa. Ulkopuolisen tekemät säännölliset laatuauditoinnit kuuluvat toimintakulttuuriimme.

Sertifionnit

Tuotteemme on testattu ja sertifioitu lukuisina eri rakenneyhdistelminä kattamaan eri asiakkaiden tarpeet eri markkina-alueilla.