Laatu

Potma on sertifioinut sekä tuotantoprosessinsa että myös tuotteensa. Ulkopuolisen tekemät säännölliset laatuauditoinnit kuuluvat toimintakulttuuriimme.

Sertifionnit

Tuotteemme on testattu ja sertifioitu lukuisina eri rakenneyhdistelminä kattamaan eri asiakkaiden tarpeet eri markkina-alueilla.

Rakennus­teollisuus

A2 – s1, d0 (EN 13501-1:2018)
B – s1, d0 (EN 13501-1:2007+A1:2009)
CEN TS 1187 Test 2 & 8 (EN 13501-5:2016)
M1- Emission class for building material