Slide

Kvalitet

Potma har certifierat både sin produktionsprocess och även sina produkter. Regelbundna kvalitetsauditeringar uträttade av en utomstående hör till vår företagskultur.

Produkterna är testade och certifierade som flera olika strukturkombinationer för att täcka olika kunders behov på olika marknadsområden.

Klassifiseringsintygen kan laddas och skådas under “Certifikaten”.