Slide

Ytbehandlade tunnskivor

Vi tillverkar också ytbehandlade tunnskivor. Grunden oftast en 0,7mm tjock primer behandlad plåtform (EN AW 3005) på vilken det limmas fast t.ex. hpl- / hgf-laminat eller pvc-vinyl.

Efter överenskommelse även andra tjocklekar och beläggningar. Levereras antingen som en hel form eller sågad i slutmått enligt skivlistan.