Slide
Slide
Slide
Slide

Användningar

En lätt, självbärande panel av aluminium med bikakekärna används ofta som brandsäker bikakekärna av aluminium. Den är avsedd som stödkonstruktion i massiva, viktbegränsade objekt.

POTMACORE paneler

Den lätta, självbärande och fukttäta panelen med bikakekärna är lämplig som stödkonstruktion i viktbegränsade objekt och i modulkonstruktioner. Produktutvecklingen sker kontinuerligt i samarbete med kunderna. Strukturtjocklekarna följer kundernas system.

ECOPOT för täckrotsodling

Ecopot-produkterna har utvecklats för täckrotsplantproduktion av bl.a. skogsträd. Ecopot-produkterna tillverkas av speciallaminat och innehåller flera laminatskikt. Medan plantorna växer förmultnar skiljeväggen och kvar blir endast ett tunt nät av trådar som skiljer åt plantorna. Vid täckrotsodling kan Ecopot användas som odlingsunderlag eller som kruka.