Slide

Företaget

Potma Oy grundades i Säkylä i södr aFinland år 1973. Affärsidén var att tillverka och marknadsföra odlingsunderlag för fröplantor – bikakestrukturer av papp, s.k.potter. Namnet Potma kommer från termen ‘pot maker’.

År 1983 flyttades företaget till Pello i norra Finland och det investerades i en ny produktionslinje. Marknaden för odlingspotter ändrades på 1990-talet, ägarstrukturen förändrades i slutet av år 2002. Affärsidén granskades på nytt och uppdaterades.

Produktionen och produktsortimentet förnyades så att de svarade på den nya marknaden och marknadsområden, utan att glömma företagets kärnkunnande – bikakestrukturen.

År 2005 investerade vi i ny processteknik, vilket möjliggör tillverkning av olika aluminiumbikakestrukturer. Detta investeringsbeslut öppnade möjligheter till On- och Off-shore-marknader med viktbegränsningar. Då levererade vi också våra första produkter till varvsindustrin.

Från den stunden har Potma ökat affärsverksamheten på flera olika marknadsområden, som sin huvudprodukt olika bikakestrukturer av aluminium och dessutom olika märkníngsprodukter ämnade för issporter. Under årens lopp har företaget gjort flera stora investeringar bland annat breddning av produktsortiment och brett nyttjande av automationsteknik.

 

Nuförtiden är Potma känd som en flexibel, snabb och kundorienterad aktör. De traditionella humana värdena av ett familjeföretag har smidigt sammanbundits med högklassig automationsteknik, kvalitet och leveranssäkerhet.